Αξιοποίηση της Έρευνας

Η Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας ΣΠΕΙΡΑ αποτελεί κόμβο διασύνδεσης των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τόσο για τη μετάβαση τεχνολογιών και καινοτομιών που παράγονται στα εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ προς την αγορά, όσο και για τη διερεύνηση αιτημάτων της βιομηχανίας για τη συνανάπτυξη λύσεων και εφευρέσεων που μπορούν να γίνουν καινοτόμα προϊόντα. Ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιήθουν εμπορικά μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, που παρέχουν την αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και μέσω της ανάπτυξης και ίδρυσης τεχνοβλαστών από τους ερευνητές.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας των ερευνητών του EKETA, από το στάδιο της ιδέας ως το στάδιο της προστασίας και της εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων που μπορούν να κατοχυρωθούν με ΔΕ ή να αξιοποιηθούν ως εμπορικά μυστικά.

 • Διάγνωση του IP από ερευνητικά έργα με εμπορική αξία
 • Διάγνωση των αναγκών κατοχύρωσης δικαιωμάτων για την προστασία της ΔΙ του ερευνητή και του Ερευνητικού Κέντρου
 • Διάγνωση της εμπορικής ωριμότητας του IP
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για την προστασία και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Διαδικασίες Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στα Διοικητικά Όργανα του Ερευνητικού Κέντρου
 • Προώθηση και προβολή κατοχυρωμένης τεχνολογίας
 • Αναζήτηση αποδεκτών της έρευνας
 • Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω ίδρυσης Τεχνοβλαστού και συμβουλευτική επιχειρηματικής ωρίμανσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του.

Η Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας ΣΠΕΙΡΑ λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων με τους ερευνητές του ΕΚΕΤΑ. Το Τμήμα ‘Έρευνας & Ανάπτυξης μίας εταιρείας, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για:

 • Να εντοπίσει ερευνητές και ερευνητικά εργαστήρια που θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή μια νέα καινοτομία με βάση τις προδιαγραφές μιας ερευνητικής πρόκλησης.
 • Να διοργανώσει παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κάθετους ερευνητικούς τομείς
 • Να διαμορφώσει projects για βιομηχανικές συνεργασίες
 • Ναι πληροφορήσει τους δυνητικούς αποδέκτες μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας για την διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας.


Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας γίνεται μέσω σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.

Διαδικασία Αξιοποίησης της Έρευνας

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρίας-τεχνοβλαστού:

 • Αρχική επικοινωνία με τη Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΔΜΤ ΣΠΕΙΡΑ)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης από τη ΔΜΤ ΣΠΕΙΡΑ
 • Κατάθεση Αίτησης Δημιουργίας Τεχνοβλαστού στη ΔΜΤ ΣΠΕΙΡΑ
 • Γνωμοδότηση από τη ΔΜΤ ΣΠΕΙΡΑ
 • Διαβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΤΑ για Απόφαση
 • Σύναψη σύμβασης παραχώρησης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Ίδρυση εταιρίας-τεχνοβλατού
Location
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα