Οικονομολόγος/ Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης