Χημικός Μηχανικός/ Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας