Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας