Τεχνοβλαστοί

Ως εταιρία-τεχνοβλαστός / spin-off ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που παρήχθησαν στις εγκαταστάσεις και υποδομές του ερευνητικού κέντρου από τα μέλη του. 
Location
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα