Χαρτοφυλάκιο Τεχνολογιών

Under-Construction-PNG-Picture
Location
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα